Aktualności

24.06.2016

Zaproszenie do składania ofert na dostawę turbogeneratora

W ramach prowadzonej inwestycji pn. „Budowa elektrowni spalającej biomasę, o mocy 4 MW” zapraszamy do składania ofert na: dostawę turbogeneratora stanowiącego element systemu generowa...

Więcej >>

07.06.2016

Informacja o organizacji pracy w Zakładach Sanitarnych podczas Światowych Dni Młodzieży 2016

Szanowni Państwo!                     Jak Państwu wiadomo w dniach 23.07.2016 – 31.07.2016 w Krakowie ...

Więcej >>
Starsze aktualności

Home

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. posiadają  Pozwolenie Zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz Decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta Krakowa na transport odpadów.

Transport i
unieszkodliwianie
Wyszukiwarka kodów