Aktualności

07.07.2016

Współpraca oparta na zaufaniu i szacunku – to nasza dewiza.

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. każdego dnia dbają o znakomite relacje z klientami i partnerami w biznesie. Przyjazne, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu relacje zawodowe są dla ...

Więcej >>

24.06.2016

Zaproszenie do składania ofert na dostawę turbogeneratora

W ramach prowadzonej inwestycji pn. „Budowa elektrowni spalającej biomasę, o mocy 4 MW” zapraszamy do składania ofert na: dostawę turbogeneratora stanowiącego element systemu generowa...

Więcej >>
Starsze aktualności

Home

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. posiadają Decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: SR.II.7222.1.4.2013 – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dymarek 7 oraz Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014r. znak: WS-06.6233.1.2.2014.MW – zezwolenie na transport odpadów.

Transport i
unieszkodliwianie
Wyszukiwarka kodów