Aktualności

16.08.2017

Zawiadomienie o planowanym połączeniu spółek

Zarządy spółek ECO-ABC sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawiadamiają o rozpoczęciu procedury połączenia spółek na pod...

Więcej >>

20.04.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę monitoringu przemysłowego

W związku z realizowaną przez nas inwestycją pod nazwą „Budowa elektrowni opalanej biomasą o mocy 4 MW” zapraszamy do składania ofert na dostawę monitoringu przemysłowego przy założeniu,...

Więcej >>
Starsze aktualności

Home

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. posiadają Decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: SR.II.7222.1.4.2013 – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dymarek 7 oraz Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014r. znak: WS-06.6233.1.2.2014.MW – zezwolenie na transport odpadów.

Transport i
unieszkodliwianie
Wyszukiwarka kodów