Aktualności

22.02.2017

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podajników biomasy

W związku z realizowaną przez nas inwestycją pod nazwą „Budowa elektrowni spalającej biomasę o mocy 4 MW” zapraszamy do składania ofert na  dostawę 3 sztuk każdego z wyspecyfikowanych w ...

Więcej >>

01.02.2017

Zapraszamy do składania ofert na usługę przygotowania do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego suwnicy o udźwigu 12T

W związku z prowadzoną przez nas obecnie inwestycją pod nazwą „Budowa elektrowni spalającej biomasę o mocy 4 MW” zapraszamy do składania ofert na usługę przygotowania do odbioru przez Urz...

Więcej >>
Starsze aktualności

Home

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. posiadają Decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: SR.II.7222.1.4.2013 – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dymarek 7 oraz Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014r. znak: WS-06.6233.1.2.2014.MW – zezwolenie na transport odpadów.

Transport i
unieszkodliwianie
Wyszukiwarka kodów