Aktualności

19.01.2017

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie podłóg technologicznych dla dwóch rozdzielni elektrycznych

W związku z realizowaną przez nas inwestycją pod nazwą „Budowa elektrowni spalającej biomasę o mocy 4MW” zapraszamy do składania ofert na wykonanie podłóg technologicznych dla dwóch rozd...

Więcej >>

18.01.2017

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż kanałów spalin i powietrza

W związku z realizowaną przez nas inwestycją pod nazwą „Budowa elektrowni spalającej biomasę o mocy 4 MW” zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie, dostawę i montaż kanałów spalin i ...

Więcej >>
Starsze aktualności

Home

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. posiadają Decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: SR.II.7222.1.4.2013 – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dymarek 7 oraz Decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2014r. znak: WS-06.6233.1.2.2014.MW – zezwolenie na transport odpadów.

Transport i
unieszkodliwianie
Wyszukiwarka kodów