Aktualności

16.08.2017

Zarządy spółek ECO-ABC sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawiadamiają o rozpoczęciu procedury połączenia spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę ECO-ABC sp. z o.o. (spółka przejmująca). Zakończenie procedury i faktyczne połączenie naszych spółek winno nastąpić na przełomie 2017 i 2018 roku.

 

Załączniki:

– plan połączenia spółek (pdf)

Plan połączenia spółek

 

Czytaj więcej >>

20.04.2017

W związku z realizowaną przez nas inwestycją pod nazwą „Budowa elektrowni opalanej biomasą o mocy 4 MW” zapraszamy do składania ofert na dostawę monitoringu przemysłowego przy założeniu, że ilość kamer wynosiła będzie nie mniej niż 20 szt.

Ewentualne pytania i/lub chęć przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy prosimy kierować drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres email lub telefonicznie pod nr 605 903 696.

Oferty prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@zakladysanitarne.pl  

Termin składania ofert: 27.04.2017r.

 

Czytaj więcej >>

12.04.2017

Kraków, dnia 12-04-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wózka widłowego dla potrzeb Zakładów Sanitarnych w Krakowie Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa elektrowni spalającej biomasę o mocy 4 MW”

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa wózka widłowego spełniającego n/w parametry techniczne:

 • Stan: nowy

 • Udźwig : 2 500 kg

 • Rodzaj paliwa: gaz

 • Pełne koła

 • Wysokość podnoszenia: 4 m

 • Zastosowanie: intensywna wielozmianowa praca w różnych warunkach pogodowych, operacje związane z transportem oraz za- i wyładunkiem towarów, pojemników, praca wewnątrz hal

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

3. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  edyta.bojdo@zakladysanitarne.pl

 2.  

  do dnia 24.04.2017

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Ustala się cenowe kryterium wyboru oferty.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Edyta Bojdo mob.:+48 605 90 10 05.

Czytaj więcej >>