W dniu 29 grudnia 2017 zmianie ugleła nazwa naszej Spółki na ECO-ABC Sp. z o.o.

Strategiczne połączenie dwóch wiodących firm w kraju ogłoszono w czerwcu 2017 r. Umocni to pozycję strategiczną Spółki świadczącej usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwia odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Pragniemy nadmienić , że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy Spółki nie wywołuje skutków w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy naszego biura pod nr tel. 12/443 18 77 lub 44/633 37 72.