Kontakt

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o.

31-983 Kraków, ul. Dymarek 7

tel.: +48 12 443 18 77
fax: +48 12 443 18 78

e-mail: biuro@zakladysanitarne.pl

Dział Administracji – tel. 12 443 18 77 wew. 11

Dział Kadr – tel. 12 443 18 77 wew. 12

Dział Handlowy –  tel. 12 443 18 77 wew. 13, kom. 608 203 452

Dział Księgowości i Fakturowania – tel. 12 443 18 77 wew. 14, kom. 500 051 382

Kierownik Spalarni – tel. 12 443 18 77 wew. 15, kom. 696 051 271

Dział Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska – tel. 12 443 18 77 wew. 16, kom. 602 108 398

Dział Transportu – tel. 12 443 18 77 wew. 17, kom. 604 530 476, kom. 604 530 476

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000304343,NIP: 675-13-84-518, REGON: 120654059