Nasza oferta

Nasza oferta

Decyzje

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. działają w oparciu o pozwolenie w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa sygnatura WS-06.6233.1.2.2014.MW z dnia 15 stycznia 2014r.

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. działają w oparciu o pozwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego sygnatura SR-II.7222.1.4.2013 z dnia 31 grudnia 2013r. – Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Dymarek 7, obejmujące:

– wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza

– wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

– przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych

– zbieranie odpadów niebezpiecznych

Oferta

Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. polecają swoje usługi w zakresie odbioru, transportu i termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne ze szczególnym  uwzględnieniem odpadów medycznych.

Posiadamy jedną z największych i najnowocześniejszych Spalarni odpadów zakaźnych w Polsce. Dysponujemy własnymi środkami transportu oraz zezwoleniami na przewozy materiałów niebezpiecznych ADR. Gwarantujemy odbiór odpadów od Klientów z zachowaniem norm dotyczących transportu odpadów a dzięki naszej wysoko wykwalifikowanej kadrze usługi świadczone są w sposób  rzetelny ze starannością gwarantującą poszanowanie dla środowiska naturalnego oraz obowiązujących przepisów prawa.

Działamy nieprzerwanie od 1958r. konsekwentnie realizując politykę zakładu przyjaznego środowisku.

Nasze zadania

Do zadań Zakładów należy odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych i weterynaryjnych.

 

Zapraszamy do współpracy:
 

 • Szpitale
 • Kliniki
 • Przychodnie
 • Zakłady Opieki
 • Gabinety Lekarskie
 • Sanatoria
 • Gabinety Stomatologiczne
 • Gabinety Weterynaryjne
 • Gabinety Kosmetyczne
 • Salony Fryzjerskie
 • Apteki
 • Producentów i Hurtownie leków
 • Laboratoria