20.04.2017

Zaproszenie do składania ofert na dostawę monitoringu przemysłowego

W związku z realizowaną przez nas inwestycją pod nazwą „Budowa elektrowni opalanej biomasą o mocy 4 MW” zapraszamy do składania ofert na dostawę monitoringu przemysłowego przy założeniu, że ilość kamer wynosiła będzie nie mniej niż 20 szt.

Ewentualne pytania i/lub chęć przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy prosimy kierować drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres email lub telefonicznie pod nr 605 903 696.

Oferty prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@zakladysanitarne.pl  

Termin składania ofert: 27.04.2017r.