16.08.2017

Zawiadomienie o planowanym połączeniu spółek

Zarządy spółek ECO-ABC sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie oraz Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawiadamiają o rozpoczęciu procedury połączenia spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę ECO-ABC sp. z o.o. (spółka przejmująca). Zakończenie procedury i faktyczne połączenie naszych spółek winno nastąpić na przełomie 2017 i 2018 roku.

 

Załączniki:

– plan połączenia spółek (pdf)

Plan połączenia spółek